Winkelwagen

Sluiten

FSC® – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Zoals velen van jullie zeker hebben ontdekt is de bamboe die wordt gebruikt voor onze producten FSC®-gecertificeerd met "100% Bamboo from Exemplary Farmed Forests" (FSC® C106855). Maar wat betekent dit certificaat eigenlijk en waarom is het zinvol en belangrijk?

FSC® staat voor "Forest Stewardship Council®" en is een internationale organisatie die is opgericht met de missie om ecologisch verantwoord, sociaal verantwoord en economisch levensvatbaar bosbeheer over de hele wereld te bevorderen. Om dit te garanderen, biedt de FSC® een vrijwillig accreditatie- en onafhankelijk certificatiesysteem. Bedrijven die een zogenaamd FSC®-certificaat willen behalen, moeten voldoen aan de principes en criteria die zijn vastgelegd door de FSC®.

Wereldwijd zijn in juli 2019 in totaal 199.966.517 hectare bos FSC®-gecertificeerd. Het teeltgebied van onze bamboe kan ook worden omschreven als een goed beheerd bos. Concreet betekent dit dat onze partner in China onder andere het sociale en economische welzijn van werknemers in stand houdt of verbetert. Dit betekent bijvoorbeeld het bevorderen van gendergelijkheid of het overtreffen van het minimumloon van de bosbouw op de site.

Bovendien is onze partner verantwoordelijk voor het behoud en de bevordering van het sociale en economische welzijn van de lokale gemeenschap. In samenwerking met lokale gemeenschappen worden bijvoorbeeld aanvullende activiteiten uitgevoerd om bij te dragen aan hun sociale en economische ontwikkeling. Er moet ook worden nagedacht over welke maatregelen nadelige sociale, ecologische en economische gevolgen kunnen hebben voor de getroffen gemeenschappen in welk opzicht; om dit te voorkomen of te verminderen.

Op het economische gebied van FSC®-principes moet onze partner er voor zorgen dat de verschillende producten en diensten op de lange termijn levensvatbaar blijven, zodat het scala aan ecologische en sociale voordelen kan worden behouden. Natuurlijk hecht FSC® ook speciaal belang aan de bescherming van het milieu, dat bijzondere aandacht verdient. Het is bijvoorbeeld belangrijk om zeldzame en bedreigde soorten en hun habitats te behouden via beschermde gebieden. Onze partner is verantwoordelijk voor het voortbestaan ​​van natuurlijk voorkomende inheemse soorten en genotypen en zet zich in om het verlies van biodiversiteit te voorkomen. Op dezelfde manier beschermt onze partner natuurlijke stromen, wateren en oeverzones en vermijdt elke negatieve invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit.

Gedetailleerde informatie met alle vermelde criteria van FSC® vindt u hier: